Contactlenzen worden tegenwoordig ook via E-commerce winkels of drogist verhandeld.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt hier over een risicovolle situatie omdat onoordeelkundig gebruik van contactlenzen soms grote gezondheidsrisico’s met zich mee lijken te brengen. *)

Prof. H.J.M. Völker-Dieben, hoogleraar oogheelkunde in het VU medisch centrum in Amsterdam, signaleert een verhoging van het aantal ooginfecties door het dragen van zachte contactlenzen, die littekens op het oog veroorzaken die het gezichtsvermogen blijvend beschadigen. **).

*) Ned. Tijdschr. Geneeskunde 2002, 31 augustus. “Oogproblemen door contactlenzen;
Een advies van de Gezondheidsraad”. R.O. Schlingemann en C.P. Nieuwendaal.
**) Telegraaf 2002, 17 augustus.
”Harde lessen voor de zachte lens”.Ina Eggink.